پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۸۰۰ تومان
درباره کتاب : درباره
خلاصه کتاب : این کتاب شامل تاریخچه و توضیحاتی از کاخ عالی قاپو میباشد.