پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۷۵۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : این خلاصه کتاب نمونه ای است که برای تست ایجاد شده است.