پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۱۲۵۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی درباره عملیات نظامی آمریکا در خاور میانه
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۳ هزار تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی با محتوای نامعلوم که به علتی نامعلوم و برای مخاطبی نا معلوم نوشته شده است.
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۸۰۰ تومان
درباره کتاب : درباره
خلاصه کتاب : این کتاب شامل تاریخچه و توضیحاتی از کاخ عالی قاپو میباشد.