سجاد رخشی

جنسیت : مرد
ملیت : Iran
درباره پدیدآورنده : وی در خانواده ای مذهبی چشم از جهان گشود.