تهمینه کریمی

جنسیت : زن
ملیت : Iran
درباره پدیدآورنده : وی در خانواده ای مذهبی چشم به جهان نگشود ولی موفق شد.